Traian DORZ, din Meditaţii la Apostolul din Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)

„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.“ (Efeseni 6, 10)

În cele ce urmează, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne înştiinţează despre marea şi puternica mulţime a duhurilor vrăjmaşe cu care toţi cei porniţi pe calea mântuirii şi pe urmele Domnului Iisus vom avea de luptat în toate felurile şi până la sfârşit.
Dar mai înainte de a ne sfătui cu privire la fiecare luptă în parte şi la fiecare mijloc prin care să ne pregătim pentru această luptă, Duhul Domnului ne îndeamnă să ne luăm cea dintâi şi cea mai însemnată măsură de apărare, adică pe Domnul şi puterea tăriei Lui.

Toată garanţia biruinţei noastre în marea luptă, care în clipa legământului nostru începe între noi şi puterile răului, stă numai în Domnul nostru Iisus Hristos şi în puterea tăriei Lui. Adică în puterea Crucii şi a Jertfei Sale de pe Golgota prin care El a câştigat marea şi definitiva Lui biruinţă asupra diavolului şi asupra tuturor puterilor sale.
Din chiar clipa când noi ne predăm Domnului, când ne hotărâm pentru El şi când El ne scoate de sub robia diavolului, noi devenim nişte ostaşi ai Domnului nostru Iisus Hristos. Şi intrăm în război cu satan, vechiul nostru asupritor.
Din această clipă, când noi i-am declarat război total lui satan şi puterilor lui, ne-a declarat şi el nouă tot un astfel de război.
Şi, în măsura în care noi ne înarmăm împotriva lui, se înarmează şi el împotriva noastră. În măsura în care îl atacăm noi, ne atacă şi el.
Avem de-a face cu un vrăjmaş total şi cu un război total şi nemilos. De aceea lupta va fi lungă şi grea şi nu se va sfârşi decât ori cu moartea, ori cu biruinţa definitivă.

În această luptă totală, noi să nu uităm niciodată cine şi ce fel de duşman este diavolul. Că el este un vrăjmaş plin de vicleşug şi de răutate, iar noi suntem nişte fiinţe slabe şi nepricepute. Aşa că lupta este de la început inegală, iar el uşor ne-ar putea învinge şi nimici, dacă n-ar fi de partea noastră Domnul nostru şi puterea tăriei Lui.

Pe Domnul nostru Iisus Hristos şi pe puterea tăriei Lui să ne bizuim, cerând puternic încă de la început ajutorul acestei mari puteri.
Aceasta înseamnă a sta de la început lângă Comandantul nostru puternic, pentru ca în toate atacurile să ne adăpostim şi să ne alipim de Domnul. Pentru că de Domnul Iisus vrăjmaşul nu se poate apropia. Şi, chiar dacă s-ar putea, ar fi totdeauna înfrânt.
Stând sub Crucea lui Hristos, care este semnul şi puterea prin care Domnul şi Mântuitorul nostru, Iisus Biruitorul, a biru-it şi a zdrobit puterea diavolului, noi vom fi totdeauna apăraţi.
Acolo, la picioarele Crucii, este locul de care satan nu se poate apropia. Acolo este o putere care îl îngrozeşte pe satan şi îl alungă.
Până acolo nici una din săgeţile cele arzătoare cu care vrăjmaşul satan caută să ne străpungă inima şi să ne otrăvească mintea nu poate pătrunde.
La picioarele Crucii Biruitoare, e locul salvator unde orice suflet care a scăpat şi a ajuns este la adăpost de orice primejdie. Şi câtă vreme sufletul ajuns acolo rămâne îngenuncheat şi alipit de Dulcele Mântuitor şi Răscumpărător Iisus, nimeni şi nimic nu-i va mai putea face nici un rău.

Sufletul meu şi fiul meu iubit, vino şi tu neîncetat şi rămâi pe totdeauna fericit şi smerit, aplecat şi îngenuncheat în dulcele loc şi în ocrotirea puternică a Jertfei Crucii Domnului şi Mântuitorului tău! Şi din dulcea siguranţă de acolo cântă-I Mântuitorului tău, fericit şi recunoscător.
Apoi de acolo ieşi mereu la luptă contra vrăjmaşului satan, salvând mereu noi şi noi suflete de-ale semenilor tăi din robia lui, aducându-i şi pe ei cu tine, în această dulce siguranţă…