LEGĂTURI

Traian DORZ

Trăind despărţiţi de lume
şi uniţi cu Dumnezeu
cu-o Credinţă şi-o Nădejde
Dragostea-n Hristos ne leagă,
Duhul Sfânt şi Rugăciunea ne păstrează împreună
peste orice depărtare de distanţe
şi de ani.

Unii ne gândim la alţii,
ne dorim
şi ne chemăm,
iar la ceasul rugăciunii suntem pururea-mpreună,
Duhul dragostei ne poartă cald
pe unii către alţii
şi cu toţii o deplină bucurie-mpărtăşim.

Printr-o tainică simţire din Credinţa lui Hristos
noi pătrundem până-n ceruri
lângă cei iubiţi din Slavă
şi prin rugăciuni i-aducem şi pe dânşii printre noi,
căci credinţa iubitoare poate totul în Hristos.

Cei vii în Hristos din ceruri
cu cei vii în El de-aici
suntem Trupul Lui, iar Capul tuturora este El,
Duhul şi Iubirea sfântă sunt divina legătură
care ţine părtăşia şi unirea dintre noi.

Când şi noi vom fi la Domnul, ele vrem
să ne coboare
totdeauna-n amintirea şi în preajma celor dragi,
pentru ca uniţi
de-aceeaşi dragoste şi-nvăţătură
pilda noastră să-i îndemne
mai eroic
spre Hristos.

O Preasfinte Duh,
Iubirea sinceră
şi Rugăciunea
sunt comorile şi harul vieţii noastre pe pământ,
fă-ne să le-avem întruna mai fierbinţi
şi neschimbate,
căci numai atunci au roade
şi putere
pentru veci!