Traian Dorz, HRISTOS– TEZAURUL ÎMPĂRATULUI SOLOMON

Rastignire_02Proverbe 4, 27:
«Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Şi fereşte-te de rău!»

Orice drum are două margini.
Orice grupare are două extreme.
Orice învăţătură poate avea cel puţin două interpretări. Ca o pasăre – două aripi.
Chiar şi drumul cel mai drept, chiar şi gruparea cea mai unită, chiar şi învăţătura cea mai clară, pot avea dreaptă şi stângă.
Dar Dumnezeu, Care este Unul, Care este Dragostea şi Care este Adevărul – nu vrea niciodată extreme. Urăşte extremele şi porunceşte să nu le urmăm niciodată.
Cărarea pe care mergi – porunceşte Cuvântul Său Sfânt – să fie netedă.
Toate căile tale să fie hotărâte.
Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga.
Şi fereşte-te de rău! (Prov. 4, 27).
Să nu vă abateţi de la cele ce le-a poruncit Dumnezeul vostru, nici la dreapta, nici la stânga (Deut. 5, 32; 17, 20; 28, 14).
Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face (Iosua 1, 7).
Fără să vă abateţi nici la dreapta, nici la stânga (Iosua 23, 6).
Ce minunat este, chiar şi în faţa oamenilor, un mers sta-tornic, fără ocolişuri, fără cotituri, fără abateri!
Urmele drepte, adânci şi frumoase ale unui astfel de om, cu un astfel de mers, sunt cea mai puternică predică. Cea mai clară dovadă. Cea mai convingătoare chemare.
Nici un om nu poate avea o valoare mai mare decât acela care, prin felul lui de viaţă, a mers mereu pe mijlocul drumului cinstei. Prin mijlocul oamenilor vrednici. Prin mijlocul învăţăturii sănătoase.
Care a ajuns la o poziţie socială prin mijlocul vrednic al pregătirii sale.
Care a ajuns la pâinea sa prin mijlocul cinstit al muncii sale.
Care a ajuns la bătrâneţea sa prin mijlocul cumpătat al unei trăiri plină de omenie şi de credinţă.
Care s-a ferit de ideile extremiste, de căile extremiste, de oamenii extremişti. De tot ce se abate, fie la dreapta, fie la stânga, de la tot ceea ce depăşeşte mijlocul sănătos al credinţei, al dragostei, al învăţăturii, al vieţii.
Direcţia sănătoasă şi echilibrul cumpătat ni-l dă numai Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prin Cuvântul Său şi prin pilda Sa. El a fost pe Cruce la mijloc. Fie la dreapta, fie la stânga erau nişte tâlhari. Extremele sunt întotdeauna primejdioase şi rele. Domnul Iisus a fost mereu la mijloc!
Iar după El, sfinţii şi marii Săi trimişi, mereu, au urmat mijlocul sănătos dintre cele două margini.
«Călcaţi pe urmele mele, căci şi eu calc pe urmele lui Hristos!» – a spus Sfântul Apostol Pavel (1 Cor. 11, 1). «Uitaţi-vă cu băgare de seamă la cei care trăiesc după pilda pe care v-am dat-o noi» (Filip. 3, 17). «Căci noi n-am trăit în neorânduială în mijlocul vostru» (2 Tes. 3, 7).

Dar cine are astăzi un drum, mâine altul, cine are astăzi o familie, mâine alta, cine are astăzi o învăţătură, iar mâine alta, azi o credinţă, mâine alta; azi o biserică, mâine alta; azi un adevăr, mâine altul, acela este azi la dreapta şi mâine la stânga. Azi – aici, mâine – acolo. Azi într-un fel, mâine în altul.
Astăzi acela este aici, iar mâine va fi în iad.
Căci Dumnezeu urăşte oamenii nestatornici (Ps. 119, 113).
Pe nici un alt fel de oameni Dumnezeu nu-i urăşte, dar despre oamenii nestatornici este scris acest cumplit adevăr.

Dragă suflete, ca să fii vrednic şi preţuit, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci şi înaintea oamenilor – fii statornic! Mergi drept. Ţine-te de mijlocul sănătos al urmelor sfinte, pe drumul sfânt, cu o trăire sfântă. Nu te mai abate niciodată în nici o altă parte. După nici o altă învăţătură. După nici un alt chemător. Spre nici o altă cale. Rămâi cu Dumnezeu în starea în care ai fost când ai fost chemat. Mergi pe urmele Lui până la sfârşit. Şi vei găsi la Dumnezeu cununa care ţi s-a făgăduit (1 Cor. 7, 24; 2 Tim. 4, 8).

O Dumnezeul nostru Adevărat şi Statornic, slavă Ţie, Care eşti Acelaşi şi rămâi Neschimbat în veci!
Te rugăm, pune picioarele noastre, ale tuturor credin-cioşilor Tăi, pe calea Ta cea netedă şi pe drumul Tău cel drept, pe urmele Tale strălucite, după ale urmaşilor Tăi minunaţi.
Şi ajută-ne apoi să nu ne mai abatem niciodată în nici o altă parte de la acest drum şi de pe aceste urme, spre a putea să ajungem şi noi cu bine la Ţinta către care am pornit. Şi la care ei au ajuns.
Amin.