– după Iacov 2, 13 –

Nu vi-i milă, oare, să călcaţi aşa
o Lucrare sfântă într-o clipă grea,
nu vi-i milă oare când o dezbinaţi
şi-i furaţi, şi-i rupeţi suflete de fraţi?
Nu vi-i milă oare de iubirea lor,
ranele ce faceţi, că ucid şi-i dor?
Că întreg ogorul piere nerodind,
că ruini şi prăpăd după voi se-ntind,
că pe urma voastră strigă către Cer
vina şi pustiul… şi pedeapsă cer?
Nu vi-i milă oare, fii de ucigaş,
că ei gem şi sufăr sub călcâi vrăjmaş?
…Va veni răsplata,
veţi vedea apoi
cum o s-aibă milă focul şi de voi!

Nu vi-i teamă oare să furaţi aşa
o Lucrare sfântă într-o clipă grea?
Credeţi că nu vede Dumnezeu şi nu-i
vine-odată vremea judecăţii Lui?
Credeţi că păcatul mare şi cumplit
care-l faceţi astăzi nu va fi plătit?
Credeţi voi că astăzi – dacă jefuiţi
fără nici o teamă – n-aveţi să plătiţi?
Credeţi că, de tace Dumnezeu răbdând,
n-are să v-ajungă plata Lui curând?

Încă n-a fost nimeni ca să-L fi-nfruntat
şi să nu plătească greu şi-ndelungat!
Veţi vedea odată şi voi, toţi, că nu-i
crimă neştiută de mânia Lui.
Va veni răsplata, veţi vedea apoi
cum o să se poarte focul şi cu voi.

Traian DORZ, din vol CÂNTĂRI LUPTĂTOARE pg. 116