Izgonirea-lui-Adam-din-Rai-7

Traian Dorz, Prietenul tinereţii mele 

Dumnezeul meu, Tu, fiind în primul rând iubire, prin iubire trebuie să fii cunoscut.
Cine ascultă poruncile Iubirii cu bucurie şi înţelege răbdarea ei cu recunoştinţă şi suportă judecăţile ei cu nevinovăţie – acela singur va moşteni şi Împărăţia ei!
Înainte de cădere, omul nu era carnivor. Tu îl aşezaseşi în grădina Edenului ca să o lucreze şi să o păzească.
Atunci omul se hrănea cu soare şi cu rouă, ca florile câmpului, se înveşmânta cu lumina ca şi cu o haină, precum cerul Tău şi al lui, se desfăta cu miresme şi culori, ca dimineaţa, şi se îmbăia în cântări şi în dragoste, ca seninul.

Chipul lui era din lumină şi frumuseţea lui, din neprihănire. De aceea umbla cu Dumnezeu pururea, ca printr-o răcoare, ca printr-o dimineaţă, ca printr-o tinereţe eternă.
Şi niciodată nu s-a văzut gol, pentru că lumina era veşmântul lui; un veşmânt de care nu se dezbrăca niciodată.

Fiindcă acest veşmânt nu are nevoie să fie spălat, pentru că el nu se poate întina, nici nu se poate învechi, nici nu se poate rupe, niciodată. Ci numai se poate pierde.

Înainte de ispitire, cei doi erau unul şi una. Cele două părţi ale omului erau ca şi cum n-ar fi fost despărţite. Erau tot ca şi înainte de primul lor somn.
Ci ispita i-a despărţit. Păcatul i-a dezbrăcat de veşmântul luminii.
Iar ei s-au pomenit atunci şi goi, şi vrăjmaşi.
Căderea i-a făcut doritori şi datornici cărnii – precum şi pe mine!

O Dumnezeul meu cel minunat, unde m-am prăbuşit eu din primul meu Eden, cu amândouă părţile mele?
Ce minunat era când nu cunoscusem decât florile şi roua, când nu-mi văzusem încă goliciunea, ci numai lumina.

Când nu mă ştiam că sunt altfel în unul şi altfel în celălalt, când nu ştiam că am ce să acopăr…

Oare se mai poate ajunge iarăşi la starea aceea? Mai este oare, Mântuitorule iubit, vreo cale să ajung acolo?
– Este! Dar ca să ajungi la Muntele Slavei trebuie să urci mai întâi Muntele Golgotei, apoi Muntele Taborului.

Trebuie să cunoşti întâi dragostea capabilă de cea mai mare jertfă, apoi dragostea capabilă de cea mai mare sfinţenie.
Golgota te va dezbrăca de carne şi Taborul te va îmbrăca în lumină.
Apoi Ierusalimul te va primi cu sărutul biruinţei.
Îndrăzneşte!