TDorz1

Traian Dorz, HRISTOS –PUTEREA APOSTOLIEI (Meditaţii la Apostolul zilei)

Cele mai multe duhuri necurate, prefăcute, viclene şi ispititoare îţi ies în cale mai ales atunci când mergi la locul de rugăciune, la locul de înfrânare, de post, de reculegere şi meditaţie.
Diavolul ştie că noi avem cea mai mare nevoie de împrospătarea puterii noastre în lupta cu ispitele lui dinlăuntrul nostru şi din afara noastră. Şi, pentru a ne opri din mersul nostru spre locurile unde putem primi această împrospătare, el pune în calea noastră tot felul de piedici şi scoate în faţa noastră tot felul de oameni ai lui.
Toată lupta vrăjmaşului nostru sufletesc este să ne abată din acest drum. Iar dacă nu ne poate nici opri, înainte de a pleca şi nu ne poate nici abate, după ce am pornit, atunci el caută măcar să ne tulbure duhul, să ne împrăştie gândurile, să ne strice pacea adâncirii în rugăciune şi meditaţie, pentru ca noi să nu ne alegem cu nimic, sau cu cât mai puţin folos din acest ceas al rugăciunii şi din acest timp al meditaţiei noastre.
Aşa a făcut Satan totdeauna, atât cu Domnul nostru, în timpul rugăciunii, al postului şi al meditaţiei Sale în pustie, cât şi cu toţi urmaşii Domnului nostru, până astăzi.

Fraţii şi surorile mele, ştiu că şi voi aţi avut şi aveţi cele mai multe piedici din partea lui Satan, tocmai în vremea când trebuie să mergeţi la biserică ori la adunare. Când sunteţi pregătiţi să mergeţi la rugăciune, la ascultarea Cuvântului, la meditaţie, la înfrânare, la facerea binelui…
Atunci îţi ies înainte vreo roabă a lui Satan sau vreun rob al lui, văzut sau nevăzut, pentru a te opri sau a te încurca, sau măcar a te necăji, cum a făcut şi cu Sfântul Pavel.
Ispita – slujnica lui Satan, sau păcatul – sluga lui, poate să vină sub diferite forme, mai văzute sau ascunse, mai făcute sau mai prefăcute, mai dure sau mai fine – după cum este starea ta duhovnicească.
Dacă eşti un suflet mai începător, un ucenic mai nou, un duh mai slab, ispitele sunt mai grosolane şi mai directe. Dar dacă eşti un suflet încercat, un ucenic ales, un duh puternic, ispitele lui Satan sunt foarte şirete, foarte bine pregătite, foarte bine ascunse – de aceea, sunt foarte primejdioase.

Faţă de cei lumeşti, diavolul n-are nevoie să se prefacă prea mult. Li se înfăţişează aşa cum e el, negru, urât şi murdar, cum este păcatul pe care li-l îmbie.
Dar, faţă de cei duhovniceşti, diavolul se preface înger de lumină şi vine cu cele mai atrăgătoare mijloace, care par biblice, adevărate şi folositoare Evangheliei.

Fraţii şi surorile mele, fiţi cu foarte multă luare-aminte la oricine vă iese înainte, când voi vă veţi pregăti de rugăciune, de adunare sau de biserică! De cele mai multe ori, acesta este un duh trimis de Satan ca să vă oprească, să vă încerce, să vă încurce, să vă întoarcă, să vă tulbure.
Nu vă lăsaţi împiedicaţi de ameninţările lui!
Nu vă lăsaţi abătuţi din drum de chemările lui!
Nu vă lăsaţi încântaţi de laudele lui!
Nici tulburaţi sau necăjiţi de insultele şi hulele lui!
Fie-vă hotărârea nestrămutată, fie-vă paşii neabătuţi, fie-vă sufletul tare şi gândul netulburat!
Mergeţi la rugăciune, orice v-ar opri. Mergeţi la biserică, oricine v-ar împiedica. Mergeţi la adunare, orice s-ar ivi să nu vă lase. Şi mergeţi înainte spre împlinirea gândului şi îndemnului pe care l-aţi pus pentru Domnul, oricâţi ispititori v-ar pune în cale duhul cel rău.
Domnul vă va da biruinţa în lupta cu ei. Iar sufletul vostru cu atât va fi mai răsplătit de Dumnezeu, cu cât a fost mai greu încurcat de Satan.