grijile vietii

Ce minunată grijă le poartă totdeauna Dumnezeu în viaţă celor neprihăniţi ai Săi! Pe orice cale a lor, grija Domnului le aşază binecuvântări şi bucurii.
Pe calea rugăciunii le dă mângâieri. Pe calea binefacerilor le dă mulţumiri. Pe calea postului – biruinţe. Pe calea răbdării – neprihănire.
Nu-i nici o cale a credinciosului pe care să nu fie viaţă şi bucurie. Oricât de grea ar părea pe dinafară calea Domnului, pe dinăuntrul ei, aceasta este numai viaţă şi bucurie.
De aceea, nu te teme, drag suflet care doreşti neprihănirea lui Dumnezeu şi care ai venit la Hristos ca să mergi pe urmele Sale, purtând crucea Sa!
Nu te teme! Nici o nenorocire nu ţi se va întâmpla.
Foamea ta va sfârşi nu cu lipsă şi moarte, ci cu îmbelşugare şi cu viaţă.
Golătatea şi sărăcia ta nu se vor sfârşi în mizerie – ci în slavă.
Ocara şi boala ta, închisoarea şi pătimirile tale nu se vor sfârşi în ruşine, în uscăciune şi în nefericire… ci în încununare, în cinste, în voioşie şi fericire veşnică.
Fii mai sigur de asta decât de orice lucru de pe lume!
De aceea, rabdă zilnic, privind spre acest sfârşit biruitor, care este mult mai aproape, mult mai minunat şi mult mai sigur decât poţi tu crede.

Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor,
al Cărui Cuvânt este Adevărul şi a Cărui putere veghează necurmat ca toate făgăduinţele pe care ni le-ai lăsat scrise şi pe care le-ai adeverit faţă de înaintaşii noştri să le adevereşti şi faţă de noi
şi faţă de urmaşii noştri, care vor veni după Tine şi după noi până în veac.
Te rugăm, întăreşte-ne în ceasul cel greu al încercării şi nu ne lăsa copleşiţi de prezentul cel întunecos.
Ci ajută-ne să ne ridicăm ochii înlăcrimaţi şi obosiţi spre bucuria biruinţei strălucite cu care va sfârşi amărăciunea înfrângerii întunecate prin care trecem o clipă acum. Căci Tu eşti în noi şi ne vei da biruinţa.
Amin.

Traian Dorz, Pâinea noastră zilnică