Vamesul-si-fariseul-22Traian DORZ, Cântarea Viitoare

Să nu te-ndoieşti vreodată
de Cuvântul lui Iisus,
tot ce spune Cartea-I Sfântă
va fi-ntocmai cum e spus.
Câtă vreme stă sus Cerul
şi cât stă pământul jos,
nu va trece nici o iotă
din Cuvântul lui Hristos;
nici o iotă, nici o iotă din Cuvântul lui Hristos.

Ţine-ntreg, smerit, Cuvântul,
căci de-i strici vreun înţeles,
chiar şi cel mai mic vreodată,
săvârşeşti un greu eres.
Partea ta va scoate-o Domnul
din Împărăţia Sa
şi din Sfânta Lui Cetate
El afară te va da;
El afară, El afară, El afară te va da.

Fii fără făţărnicie,
cum îţi cere Dumnezeu,
şi fereşte-te de duhul
prefăcut şi fariseu,
ca să ai neprihănirea
celor sinceri şi smeriţi,
căci doar cei ce-o au aceasta
sunt cu Domnul mântuiţi;
Sunt cu Domnul, sunt cu Domnul, sunt cu Domnul mântuiţi.