SĂMÂNŢA ÎNECATĂ DE SPINI

Acum duminică avem la rând evanghelia cu pilda semănătorului. În cartea cu Pildele Mântuitorului aflaţi tâlcuită pe larg această evanghelie.
Aici vom spune câteva cuvinte despre sămânţa cea căzută între spini. Despre pământul cel cu spini, zice evanghelia că îi închipuie pe aceia „care ascultă Cuvântul”, dar, cu grijile şi cu bogăţiile, şi cu dulceţile vieţii acesteia umblând, „se îneacă şi nu săvârşesc roadă”.
Şi cât de mulţi sunt aceştia! E plină lumea de creştini înecaţi în grijile şi alergările, şi desfătările acestei lumi. „Spinii” i-au copleşit cu totul.
Precum un pământ bun şi roditor – zice Sf. Ioan Gură de Aur –, dacă nu se lucrează, produce multă pălămidă şi spini, tot aşa se întâmplă şi cu noi oamenii. Firea noastră e aplecată a produce roadele faptei bune, însă dacă nu se lucrează cu plugul cucerniciei şi nu se seamănă cu sămânţa cunoştinţei de Dumnezeu, ea produce o întreagă pădure de păcate…
Aici am ajuns noi, creştinii de azi; la pădurea de spini şi păcate. Viaţa cea sufletească a oamenilor de azi este o pădure fioroasă de spini şi păcate în care s-a înecat aproape cu totul Cuvântul lui Dumnezeu şi grija de cele sufleteşti.
Dragă cititorule! Ia seama, poate şi ogorul inimii tale este înecat de spini şi pălămidă. Te-au copleşit cu totul grijile şi alergările, şi desfătările acestei lumi. Spinii cei răi au înecat cu totul sămânţa cea bună. Din această stare grozavă, un singur lucru te poate scăpa: focul Duhului Sfânt.
„Precum adeseori – zice Sf. Ioan Gură de Aur – pământul unui ogor nu se poate vindeca din pricina mulţimii pălămidei, a spinilor şi buruienilor decât cu foc, aşa şi ogorul sufletului nostru trebuie curăţit cu focul Duhului ca să poată primi sămânţa cea cerească.”
Lasă, fratele meu, să apuce focul Duhului Sfânt în ogorul inimii tale… Lasă-1 pe acest foc ceresc să cureţe inima şi viaţa ta înainte de a sosi focul celălalt, focul iadului, focul urgiei şi osândei veşnice.
Lumea de azi e o uriaşă pădure de spini şi păcate. Ea se va mistui şi pedepsi cu foc (II Ptr 3, 5-7).
De acest foc vor scăpa numai cei care şi-au curăţit viaţa de spinii fărădelegilor prin focul cel ceresc al Duhului Sfânt.

Pr. Iosif TRIFA, «Lumina Satelor» nr. 42 / 13 oct. 1929, p. 5