Slavă

Slavă

Vlad Gheorghiu

Slavă, slavă, azi Hristos din morţi a înviat!
De iubire, universu-ntreg s-a luminat.

Nici în cer şi nici sub soare
nu-i altă putere mare
să ne-arate cât de tare
ne-a iubit Iisus.
Învierea Lui ne-arată
dragostea nemăsurată
ce s-a dat ca lumea toată
să-aibă parte sus.

Slavă, slavă, din mormânt pe veci S-a ridicat
Mântuirea pentru cei căzuţi în greu păcat.

Dă, iubite, la o parte
piatra ce te ţine-n moarte,
ca lumina să te poarte
către ceruri sus.
Orice lanţ, orice zăbrele
astăzi cad, căci dintre ele
curăţind de patimi grele,
a-nviat, Iisus.

Slavă, slavă, ce măreaţă e-nvierea Lui!
Nimeni altu-n lume să ne dea iertare nu-i.

Cât ar fi de neagră tina,
Jertfa Lui ne dă lumina
şi ne iartă-ntreagă vina,
cât ar fi de grea
dacă azi cu pocăinţă
şi cu lacrimi de căinţă
înălţăm recunoştinţă
pentru Jertfa Sa.

Slavă, slavă, azi Hristos cu moartea a călcat
peste moarte şi din moarte ne-a răscumpărat.

Viaţă de sfinţire plină
ne-o va da în cer deplină
Cel ce este-n veci Lumină
şi din iad ne-a scos.
De păcat ne izbăveşte,
haina noastră ne-o-nnoieşte,
pentru nuntă ne-o găteşte
azi în cer Hristos.