ZIUA DE 1 DECEMBRIE

Pr. Iosif Trifa, «Telegraful Român» nr. 53 / 21 nov. (4 dec.) 1920, p. 2

N-a sosit aşa, pe neaşteptate, la noi această zi de sărbătoare. Ea a răsărit din frământările, luptele, suferinţele şi aşteptările unui neam întreg.
Ziua şi sărbătoarea din 1 Decembrie a trecut prin câmpia de la Turda, roata de la Alba Iulia, „loagărul” lui Iancu, prin toată Golgota neamului nostru.
1 Decembrie a venit ca o răsplată divină a luptelor şi suferinţelor noastre de veacuri. Ea este şi va rămâne de-a pururi sfânt praznic în calendarul neamului nostru.
Dar 1 Decembrie 1920 încă nu înseamnă că putem sări deplin în braţele şi valurile bucuriei. Praznicul unirii poartă nu numai bucurii de prăznuit, ci şi chemări la datorii de împlinit.
Unirea noastră s-a făcut surpându-se măriri şi stăpâniri străine.
Unirea noastră s-a făcut scăpând de Faraon şi egiptenii lui, cărora truda noastră, veacuri de-a rândul, le-a făcut cărămizi şi palate. Şi egiptenii noştri de ieri nu pot uita braţele noastre, folosul nostru, bogăţiile şi bunurile noastre.
Ei ne pândesc azi la hotare bucuria şi sărbătoarea noastră. În ura şi neputinţa lor, spun că ar fi o minciună praznicul nostru şi, pe toate drumurile, în toate formele, spionii lor caută să strecoare otravă în sufletul poporului nostru românesc.
E datoria noastră, a tuturora, să ne apărăm contra lor această sfântă zi de sărbătoare naţională.
La Alba Iulia, în marea zi de 1 Decembrie 1918 – spre asigurare contra eventualelor atacuri străine –, garda naţională a săpat tranşee, întărind istorica cetate în care s-a adus istorica hotărâre a unirii.
Aceste tranşee trebuie să înconjure şi azi cetatea neamului nostru. Împotriva atacurilor şi uneltirilor îndrăzneţe ale străinilor, ele trebuie azi mai mult ca oricând întărite. Toţi fiii acestui neam mult încercat avem să intrăm în acest front de apărare.
Dar, pe lângă această defensivă ce trebuie să o purtăm pentru apărarea visului nostru împlinit, avem şi o ofensivă de purtat: ofensiva muncii pe toate terenurile şi a primenirii morale a tuturor moravurilor.
Când prin defensivă ne vom şti apăra visul împlinit împotriva atacurilor străine din afară, iar prin ofensivă înăuntru vom putea sugruma uzura, corupţia, desfrâul, vom putea călca în picioare minciuna, viclenia, nedreptatea, – când, luptând în fronturile democraţiei adevărate, vom simţi împlinindu-se vorbele psalmistului: „Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit” (Psalm 84), atunci şi numai atunci 1 Decembrie va fi zi cu lumină deplină şi cu bucurie deplină.
Să luptăm şi să muncim pentru această lumină şi bucurie deplină este datoria noastră a tuturor.