„El a răspuns: «Dacă este un păcătos nu ştiu; eu una ştiu: că am fost orb şi acum văd!»“ (Ioan 9, 25)

Sfântul Pavel spune: N-am vrut să ştiu de nimic altceva, decât pe Iisus Hristos Cel Răstignit (1 Cor. 2, 2). De El Singur. Adică eu, Pavel, una vreau să ştiu: Iisus!
Dacă vă interesează Iisus, stăm de vorbă toată viaţa, oricât vreţi şi oriunde vreţi, dar dacă nu vă interesează El, atunci n-avem ce vorbi nici două minute împreună!
Eu una ştiu – a spus şi fostul orb: Am fost orb, acuma văd – şi El, Iisus, mi-a dăruit vederea! Am fost pierdut, sunt izbăvit – şi El, Iisus, mi-a dat această stare. V-am spus o dată, v-o mai pot spune cât vreţi. Altceva însă nu mai spun!
Fericit credinciosul care ştie una: Iisus şi care rămâne numai la El, oricât şi oricând ar fi întrebat! Înţelept este acela care are un astfel de răspuns, fiindcă acela, rămânând la Iisus, va fi biruitor! Cine ştie de acest singur Nume – şi rămâne mereu la El – acela scapă totdeauna cu bine şi cu sufletul curat, de ori-unde! Acela nu va rămânea nici de ruşine, nici de pagubă niciodată.
Dacă L-ai cunoscut pe Domnul şi Vindecătorul tău Iisus Hristos, atunci ţine-te întruna numai de El! Şi să nu mai ştii altceva, niciodată şi nicăieri! Mai ales în vremile grele să nu mai ştii de nimic altceva decât de El. Dacă vorbeşti cu cineva, vorbeşte cumpătat şi numai de-spre Iisus. Iar dacă după aceea vei fi luat la întrebări pentru Numele Domnului, atunci ţine-te numai de una: răspunde ce se cuvine despre aceea una, răspunde cum se cuvine, cui te întreabă şi răspunde numai cât se cuvine, când eşti întrebat!
Şi ţine-te până la sfârşit apoi numai de aceea una care ai spus-o, călăuzit de gândul: eu una ştiu! Orice ţi-ar face. Fii sigur că atunci Hristos te va izbăvi curat şi biruitor. Cu cât vei arăta că ştii mai puţin, cu atât mai bine!
Nu te băga niciodată în lucrurile străine de Hristos şi nu te amesteca niciodată în alte discuţii decât despre El. Nu te opri niciodată unde se vorbeşte despre altceva decât despre Domnul Iisus şi nu lua parte deloc, cu nici un om şi la nici o acţiune cu scopuri străine de Domnul Iisus Hristos.
Fereşte-te de căile pe care nu poţi merge cu Dumnezeul tău şi cu fraţii tăi şi fugi de prietenia cu cei care nu-L iubesc pe Hristos şi pe ai Lui! Nu dori niciodată să-ţi câştigi preţuirea flecarilor, spu-nând multe lucruri şi arătându-te prea cunoscător! Nici bunăvoinţa celor care Îl dispreţuiesc pe Mântuitorul tău.
Ci, dacă vrei să treci prin viaţă neîntinat de lume şi dacă vrei să nu suferi pentru lucruri zadarnice, şi dacă vrei să-ţi păstrezi cugetul totdeauna curat, şi dacă vrei să fii scutit de multe neplăceri cu urmări adesea nebănuit de rele, atunci tu numai una să ştii: Hristos!
Chiar dacă toţi te vor socoti pentru asta un neştiutor sau un bigot şi chiar dacă ai fi vorbit în chip batjocoritor de către cei mai mulţi pretinşi deştepţi, şi chiar dacă ai avea de suferit multe necazuri pentru credincioşia şi alipirea ta de Iisus, totuşi tu nu renunţa la Iisus!
Tu aceasta una s-o ştii: Iisus! Cu tărie, cu hotărâre, cu încăpăţânare, cu îndărătnicie. Numai de Iisus să te crampo-nezi cu toate fibrele şi rădăcinile fiinţei tale, cum se ţine un brad cu rădăcinile lui de o stâncă, pe vârful muntelui cel mai bântuit de furtuni.
Căci aceasta este cea mai mare înţelepciune şi cea mai sigură apărare.
Nimic nu-ţi va aduce un atât de mare câştig, o atât de mare putere, o atât de mare mulţumire şi o atât de frumoasă răsplată, ca acest bun unic: Iisus.
Numai dacă vei şti să te ţii de El şi cu El!

O Doamne Iisuse, Te rugăm, fă ca puterea Ta să ne robească Ţie întreaga noastră fiinţă şi întreaga noastră viaţă, în aşa fel încât nici mintea noastră şi nici inima noastră să nu mai dorească şi să nu mai ştie nimic altceva decât pe Tine!
Ochii noştri să nu mai privească nimic cu putere şi cu aţintire decât Faţa Ta şi Calea Ta, iar gura noastră să nu mai ştie vorbi decât despre Tine, Unul, şi aceasta Una s-o ţină totdeauna şi oriunde.
Căci, fiind cu Tine, vom merge curaţi şi ne vom întoarce curaţi, fiindcă vom fi păziţi de puterea Ta şi de Numele Tău. Amin.

Traian Dorz, HRISTOS –VINDECĂTORUL NOSTRU