Fericiţi voi, crini din vale
care nu vă-ngrijoraţi;
– în ce sfinte haine albe
sunteţi voi înveşmântaţi!

– Doamne, fă şi noi asemeni
curăţia s-o căutăm,
cu veşmântul mântuirii
sufletul să ne-mbrăcăm!

Fericiţi voi, corbii care
nu vă-ngrijoraţi întruna
numai să tot strângeţi hrană;
– Tatăl v-o dă totdeauna!

– Doamne, fă şi noi asemeni,
să căutăm întâi ce-i bine
şi-apoi ştim că celelalte
ne sunt date de la Tine.

Fericiţi voi, crini şi păsări
ce trăiţi fără păcate,
vouă Tatăl Cel din Ceruri
vi le pregăteşte toate!

– Doamne, ţine-ne şi nouă
viaţa pururea curată,
să fim vrednici de-a Ta sfântă
grijă binecuvântată…

Traian DORZ