Traian Dorz, Cântări de drum

O, Tu mi-ai dat vederea
şi Tu mi-o ţii cât vrei
– dar Te-aş vedea pe Tine
chiar dac-ai să mi-o iei!

Tu mi-ai zidit auzul
– dar chiar şi fără el
Te-aş auzi grăindu-mi
în şi mai dulce fel.

Şi Tu mi-ai dat cuvântul
– dar chiar de-o să mi-l iai
aflare-aş să Te laud
un mai puternic grai.

Tu-mi dărui libertatea,
– dar chiar şi fără ea
aflare-aş loc şi vreme
să-Ţi dau slujirea mea!

Tu mi-ai adus cântarea
şi-al rugăciunii-avânt
– dar chiar şi fără ele
aflare-aş zborul sfânt,

Căci dragostea găseşte
o mie de cărări
s-atingă-mbrăţişarea
doritei ascultări,

Gustând adânc odihna
ajunsă-n Dumnezeu
şi-un har mai nalt cu-atâta
cu cât a-nvins mai greu!