Traian Dorz, la 25 martie 1985
din volumul
Minune şi Taină, Imne, colinde, cântece şi plângeri cu MAICA DOMNULUI

Din marea şi eterna Clipă a minunii Bunei Vestiri – când sfântul înger Gavril, trimis de Domnul Dumnezeu, i-a adus Preafericitei Fecioare Maria vestea cea unic de mare şi fericită că ea a fost aleasă pentru cea mai mare Taină şi Minune prin care a început lucrarea de mântuire a omenirii – această fiinţă a căpătat o slavă eternă atât în faţa cerului, cât şi a pământului.

Asupra ei s-a coborât atunci tot Harul Dumnezeirii, căci arătarea prezenţei Sfintei Treimi S-a făcut pentru prima oară în istoria omenirii nu la Botezul Mântuitorului în Iordan, ci s-a făcut pentru Sfânta Fecioară Maria la Buna Vestire, când cerescul trimis îi spune: „Puterea Tatălui te va umbri, Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi Fiul Se va naşte prin fiinţa ta“.

Deci iată – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh (Luca 1, 35).
Deci iată toată frumuseţea şi strălucirea Prezenţei şi a Lucrării Sfintei Treimi.
Deci iată începutul şi felul minunat al marii noastre mântuiri.

Ce nebănuit de mare Taină şi Minune este aceasta!
Uimit de mesajul pe care îl aducea – mesaj neînţeles nici chiar de el însuşi – strălucitul arhanghel Gavril se închină profund mişcat înaintea Sfintei Fecioare, zicân­du‑i: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har!“

Ce mult spun aceste cuvinte mari! Şi ce adânc gră­itoare este închinarea puternicului mesager ceresc care, stând cel mai aproape de Faţa Domnului Dumnezeu, este trimis să împlinească cea mai aleasă dintre poruncile înţelepciunii şi voii Lui, după cum scrie Sfânta Scriptură la Daniel 9, 21-23; Luca 1, 19; Evrei 1, 14 etc.

În faţa aceste Minuni şi Taine ne aplecăm şi noi smeriţi, împreună cu strălucitul înger, şi binecuvântăm Numele Sfintei Treimi Care, în marea Sa înţelepciune şi iubire, a ales pe Sfânta Fecioară Maria, acest vas sfânt şi acest mijloc divin, pentru a aduce minunata noastră mântuire.

Şi fericim pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica şi Mireasa Fiului lui Dumnezeu, cu toată recunoştinţa şi smerenia sufletelor noastre, după cum de asemenea este scris: „…toate neamurile mă vor ferici, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine“ (Luca 1, 48-49).

În poporul nostru şi în Biserica noastră, cinstirea Preasfintei Fecioare are o tradiţie de veacuri, chiar de la naşterea noastră ca popor în istoria acestei lumi. Şi trebuie să aibă pentru totdeauna o astfel de cinstire, fiindcă aşa şi cere Cuvântul lui Dumnezeu.

Oastea Domnului, care este esenţa celei mai curate şi mai dulci trăiri evan­ghelice a credinţei noastre strămo­şeşti, cinsteşte după cuviinţă, în duhul Evangheliei, numele Sfintei Fecioare Maria, Maica Scumpului nostru Mântuitor Iisus Hristos.

Din această înaltă şi sfântă cinstire a apărut şi lucrarea aceasta, oferită în întregime ca un dar curat Preasfintei Fecioare. E şi aceasta o dovadă de curăţie şi căldură a dragostei noastre faţă de Maica Domnului, fiinţa cea mai alea­să de pe pământ, care a fost învestită cu cel mai mare dar din partea Sfintei Treimi, harul de a deveni împreună-lucrătoare cu Dumnezeu la mântuirea întregii omenirii din păcat şi la înfierea întregii Biserici pentru slavă.

Toţi colaboratorii acestei lucrări – autorul versurilor, compozitorii frumoaselor melodii – sunt evlavioşii fii ai Oastei Domnului, care au pus în tot ce au lucrat cea mai frumoasă şi iubitoare cinstire din sufletele lor curate pentru Maica Domnului, care prin El este şi Maica noastră.

Să fie bineplăcută Tatălui Ceresc această curată ofrandă pe care o aducem spre cinstirea Sfintei Mame a Fiului Său şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Preasfântă Fecioară Maria, primeşte acest frumos dar al recunoştinţei noastre smerite şi roagă-te pentru izbânda Lucrării Oastei Domnului – familia iubirii noastre – care îţi aduce această ofrandă, dorind a-ţi fi cea mai frumoasă din lume! Amin.

Slăvit să fie Domnul!