Ioan Marini

Pentru ca să creşti, trebuie să te hrăneşti. Un corp nehrănit se prăpădeşte! Şi un suflet care nu se hrăneşte, aşişderea se va ofili şi va muri. Şi moare din vina lui, fiindcă „masa Domnului“ este întinsă pentru oricine. Trebuie doar să întinzi mâna, să iei şi să mănânci.
„Pâinea“ şi ,,apa“, „vinul“, „mierea“ şi „laptele“ Cuvântului lui Dumnezeu sunt astăzi, mai mult ca oricând la îndemâna tuturor. Veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi şi mâncaţi, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! (Is 55, 1-2).

Iată, aceasta e Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. O masă întinsă, bogată, plină cu bucate gustoase, care se dau fără bani şi fără „plată“ tuturor celor ce vin şi cumpără… Noi avem viaţă, prin cuvântul lui Dumnezeu. A nu te hrăni din el înseamnă a te ucide singur.

Întrebarea e: Ne hrănim noi din acest cuvânt, din acest „lapte“, din această „pâine“ şi bem noi această „apă“? – sau trece săptămâna şi nici nu-l vedem cu ochii? Atunci să nu te miri că n-ai nici o vlagă şi că orice vântişor de ispită te doboară jos. Fiindcă atâta viaţă şi putere avem în noi, cât luăm din cuvântul Vieţii veşnice. Inima se întăreşte prin har, nu prin mâncări (Evr 13, 9).
Dacă îţi hrăneşti doar trupul, poţi zburda oricât de bine trupeşte, dar sufletul îţi va tânji de foame, până când, la sfârşit, vei ajunge un sărman „mort ce trăieşte“ (Apoc 3, 1).
Dragul meu, simţi tu foame şi sete după cuvântul lui Dumnezeu? (Amos 8, 11). Foamea duhovnicească e semnul vieţii pentru un suflet. Ferice de tine, când începi să doreşti „hrana“. O vei afla şi te vei sătura (Mt 5, 6).

Dar dacă nu ţi-e foame? Ba chiar n-ai nici o plăcere de hrana cuvântului biblic, de rugăciune, de dragostea frăţească, de cele sufleteşti? Aceasta înseamnă că nu stai bine deloc. Nu fi nepăsător de starea acesta! Cercetează-te cu grijă, mergi în genunchi înaintea Doctorului Care ,,cercetează inima şi rărunchii“ (Ps 7, 9) şi vezi unde-i sminteala. Şi nu te lăsa, până n-ai aflat „boala“ şi nu te-ai vindecat de ea. Ascultă aici şi sfatul unuia din cei încercaţi, care a vindecat pe foarte mulţi prin cuvântul harului, poate ţi-o fi de folos. Iată „reţeta“:
„Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire, şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire“ (I Ptr 2, 1-2).

Aşadar, două lucruri: Întâi: „lepădaţi“ tot ce e „potrivnic“ „vieţii şi creşterii“, (pricina bolii) şi al doilea: „doriţi“ – adică luaţi tot ce dă viaţă şi ajută creşterea (cuvântul harului). Eşti mic, eşti slab şi nevolnic? Vrei să „creşti“, să te „întăreşti“, ca să poţi fi de folos în ogorul cel mare al Împărăţiei lui Dumnezeu? Hrăneşte-te din cuvântul lui Dumnezeu. Şi fă-o aceasta în fiecare zi. Ceea ce s-a spus despre ucenicul Timotei e de preţ pentru oricine (vezi II Tim 3, 15-17).
Leapădă apoi de la tine fără nici o milă orice păcat, orice deprindere rea, orice neastâmpăr şi neascultare. Păcatul e viermele care roade rădăcina de la pomul credinţei şi strică rodul dragostei, care nu mai poate ajunge la coacere.

Nu uita dar!
…„Credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos“ (Efes 4, 16).