[Nici o încercare nu ţine veşnic] – Traian Dorz

Şi eu sunt Cananeancă… – Vlad Gheorghiu

ZIDIRE ŞI DĂRÂMARE – Traian Dorz

Hristos şi Hananeanca – Ieromonah Savatie Baştovoi

PENTRU CREDINŢA TA-N HRISTOS – Traian Dorz

Despre credinţa femeii cananeence – Sfântul Ioan Gura de Aur

CEL CARE ÎMI CERI ŞI ÎMI DAI TOTUL – Traian Dorz

FEMEIA HANANEANCĂ
– Părintele Nicolae Steinhardt

TU SINGUR TREBUIE SĂ CAUŢI – Traian Dorz

Meditaţii la Apostolul din Duminica a 17-a după Rusalii – Traian Dorz

BINEFACEREA ŞI RECUNOŞTINŢA – Traian Dorz

ÎNDURARE – Traian Dorz

ŞI SĂ TE ÎNTORCI PE ALT DRUM – Martin Bugărin

DACĂ MAI TRĂIEŞTE… – Traian Dorz

Vindecarea celor zece leproşi – Părintele Constantin Galeriu

Câte unul, nu toţi! – Pr. Vasile Avasilcăi

DOMNULUI, ÎNTOTDEAUNA – Traian Dorz

Duminica vindecării celor zece leproşi – Mitropolitul Augustin de Florina

Duminica vindecării celor 10 leproşi – Sf. Ignatie Briancianinov

TE ÎNSPĂIMÂNŢI DE BOALĂ? – Traian Dorz

A douăzeci si noua duminică după Cincizecime – Sfântul Teofan Zăvorâtul

VOI, CEI CE-AŢI FOST – Traian Dorz

DOAMNE, DĂ-MI RECUNOŞTINŢA – Viorel Bar

Mulţumesc, Iisus – Vlad Gheorghiu

Duminica vindecării celor 10 leproşi – Sf. Ignatie Briancianinov

 

Colinde – videomontaje

Evanghelia Întâiului Născut,
Sfântul Ierarh Nicolaie Velimirovici

Îngerii cu păstorii măresc…,
Părintele Iosif Trifa

Colinda străbună,
Vlad Gheorghiu

Semnele spre recunoaşterea adevăratului Mântuitor

AL PATRULEA MAG,
Traian Dorz

Cuvânt la Naşterea Domnului,
Sfântul Ioan Gură de Aur

Crăciunul îndepărtatei copilării,
Traian DORZ

Scrisoare de Crăciun,
în lectura autorului
Traian Dorz

[O sărbătoare a sincerităţii şi a smereniei],
Traian Dorz

SPRE NOI ÎMPLINIRI,
Cornel RUSU

Ceva despre pacea pe care a adus-o Naşterea Domnului,
Părintele Iosif Trifa

„Un fiu ni s-a dat”!… (Isaia 9, 6),
Traian Dorz

Fiul lui Dumnezeu nu a aflat în Vifleem casă unde să Se nască,
Părintele Iosif TRIFA

NOAPTEA NAŞTERII,
Vlad Gheorghiu

Meditaţii la Naşterea Domnului

Într-o iesle îngheţată – Vlad Gheorghiu

STĂ ÎNCĂ CRUCEA-STEA – Traian Dorz

A fost odată-un Copilaş – Traian Dorz

Din Troiene – Vlad Gheorghiu

Pe drum lung şi-ndepărtat –  Traian Dorz

Peste zări, o stea – Vlad Gheorghiu

Un cântec de slavă – Traian Dorz

Tindă Singurea – Vlad Gheorghiu

O, vino, dulce înger – Iosif Gheorghiţă

Colo-n freamătul mulţimii – colind

Jos, la umbră de măslin – Vlad Gheorghiu

Amintirea serii de Crăciun – Traian Dorz

PREASFÂNTĂ MAICĂ, TE PRIVESC – Traian Dorz

Hristos va vorbi mereu – Traian Dorz

Peştera care Îi adăpostise Naşterea Sa nu I-a putut folosi Domnului ca adăpost decât un timp foarte scurt – Traian Dorz

Cruce şi stea – Vlad Gheorghiu

ÎN A DOUA ZI A PRAZNICULUI NAŞTERII DOMNULUI – SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL

UN COPIL NI S-A NĂSCUT – Traian Dorz

Noapte de Colind curată – Vlad Gheorghiu

Naşterea Domnului – Traian Dorz

Ce se-aude noaptea-n ger – Cristina Maria Niță

SFÂNT COPIL CERESC – Traian Dorz

TOT CE FAC, DORESC SĂ DEA –  Traian Dorz

Stejărel cu frunza verde – Vlad Gheorghiu

SPUNE-MI, MAMĂ, SPUNE – Traian Dorz

SFÂNTUL COPILAŞ – Traian Dorz

Cuvânt la 25 Decembrie, ziua naşterii Domnului nostru Iisus Hristos – Sfântul Ioan Gură de Aur

CÂNTĂ, MAMĂ, LEGĂNÂND  – Traian Dorz

„NU POT SĂ VĂD NELEGIUIREA UNITĂ CU SĂRBĂTOAREA” (Is 1, 13) – Pr. Iosif Trifa

BUCURIILE NOASTRE –  Traian Dorz

Crăciunul îndepărtatei copilării – Traian Dorz

Poezii – Traian DORZ:

DUMNEZEUL NOSTRU TARE; CLOPOŢEL DIN TURLĂ VECHE; Vine Fiul Sfântului; Sfântă Maică, Sfânt Copil; A Ta Naştere, Iisuse; Noaptea Naşterii…; Haideţi să vedemIISUS A VENITTu, omule…,

CEL CE BOTEAZĂ CU DUHUL SFÂNT…, – Traian Dorz

LA BOTEZUL DOMNULUI, – Sfântul Teofan Zăvorâtu

[Ori eşti pentru Hristos, ori eşti pentru Satana] – Traian Dorz

DESPRE BOTEZ ŞI NAŞTEREA DIN NOU – Viorel Bar

ÎN ŞCOALA DUHULUI SFÂNT: DUHUL DOMNULUI ÎN PRAZNICUL BOTEZULUI – Pr. Iosif Trifa

FOST-A OM TRIMIS DE DUMNEZEU…, – Traian Dorz

Predică la Botezul Domnului – Sf. Nicolae Velimirovici

SF. IOAN BOTEZĂTORUL ŞI „IONII” DE AZI – Preot Iosif TRIFA

O sfeştanie românească la râul Iordanului, – Preot Iosif TRIFA

ÎN LUME-AICI -Traian Dorz

„Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor”, – Ioan Marini

Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul Iisus – Traian Dorz

Despre Sfântul Ioan Botezătorul şi despre Botezul Domnului, – Pr. Iosif Trifa

AM VĂZUT DUHUL… – Traian Dorz

 Înţelegerea lucrurilor duhovniceşti – Traian Dorz

PRAZNICUL SPĂLĂRII ÎNTINĂCIUNILOR ŞI AL ÎNVĂLIRII ÎN HARUL DE SUS – Pr. Iosif Trifa

Tu cine eşti? – Traian Dorz

Predică la Botezul Domnului – Sf. Ioan Maximovici

„ŞI VĂZÂND IOAN PE IISUS, A ZIS: «IATĂ MIELUL LUI DUMNEZEU, CEL CE RIDICĂ PĂCATUL LUMII»” – – Pr. Iosif Trifa

Predică la Botezul Domnului – Pr. Constantin Galeriu

În mijlocul vostru stă Unul… – Traian Dorz

Mărturisitori cere Domnul – Traian Dorz

Aţi vrut să vă veseliţi – Traian Dorz

Restabilirea, înnoirea şi sfinţirea cosmosului prin Botezul Domnului – www.ortodoxiatinerilor.ro

Grâu curat – Traian DORZ

PILDA SEMĂNĂTORULUI – Sfântul Luca al Crimeei

PLOAIA ŞI CUVÂNTUL – Traian Dorz, Acum să facem

„CE SEAMĂNĂ OMUL… VA SECERA” – Popa Petru (Săucani)

ÎNTR-O PACE CA DE SEARĂ – Traian DORZ

VREMEA SEMĂNATULUI… – Traian DORZ

Evanghelia Semănătorului – Sfântul Nicolae Velimirovici

TOT CE-AI SEMĂNAT –  Traian DORZ

PÂNĂ NU-ŢI ZIDEŞTI CĂLDURA – Traian DORZ

ÎMPREUNĂ-LUCRĂTORI CU DUMNEZEU – Traian DORZ

PRECUM LUMINA – Traian DORZ

 SEAMĂNĂ CU HĂRNICIE – Traian DORZ

Am murit… ca să trăiesc – Traian DORZ

PENTRU EI MĂ ROG – Traian DORZ

Fiul-cel-pierdut-17

În braţele tatălui…, Preot IOSIF TRIFA

Predică la Duminica Fiului Risipitor, Sfântul Nicolae Velimirovici

Căile pocăinţei, GRIGORIE IEROMONAHUL

Începutul pocăinţei – cunostinţa păcatului, GRIGORIE IEROMONAHUL

BUNĂTATEA TATĂLUI CERESC, Traian DORZ

Dar trupul este pentru Domnul, Traian DORZ

Siguranţa iertării şi statornicia întoarcerii, Preot IOSIF TRIFA

„Scula-mă-voi şi mă voi duce la Tatăl meu”, Preot IOSIF TRIFA

 Poezii:

NU-ŢI RISIPI DIN VIAŢĂ, Traian DORZ

Fiu pierdut, Traian DORZ

Tatăl te iubeşte

Întoarce-te, fiu rătăcit

Cântări potrivite cu evanghelia duminicii:

36. Când vrei să vii?; 37. O, de ce tu nu vrei?; 38. Tatăl te iubeşte; 39. Deschide-ţi, frate, inima; 61. Suflete pierdut prin patimi; 67. Copil eram cândva; 68. Dacă-i cea din urmă dată; 71. Dacă încă n-ai ales; 73. Nimica nu-i mai scurt; 81. Un glas plin de iubire; 87. Vin’ la Tatăl; 90. Ce bucurie este-n cer!; 104. Străină-a fost viaţa mea; 115. Doamne, nu sunt vrednic; 123. Primeşte-mă, Iubire; 556. Întoarce-te, fiu rătăcit; 557. Încă mai poţi să vii; 567. Suflete, din amorţire; 581. Vino azi şi-ascultă, frate; 583. E mult de când te-ai dus; 589. Dacă nu-i acuma vremea; 591. O, dragul meu; 592. De ce nu vii?; 594. Suflete sărmane; 595. Suflet căit şi-ndurerat; 598. O, de nu-L mai iubeşti pe Domnul; 600. Pe unde-ai fost?; 616. Astăzi vin din nou la Tine; 617. Atunci când am plecat; 619. O, Sfânt Izvor; 620. O, mă-ntorc şi plâng, Părinte; 623. Erai căzut, căzut; 919. De ce nu vii nici astăzi?; 928. Vino când te cheamă Domnul;  929. În zadar se mai grăbeşte; 930. Mai cheamă-mi, Iisuse; 931. Prin întunericul din lume